Liturgiczna
służba ołtarza

ERM


Scholka


Duszpasterstwo
Młodzieży

Rada
Parafialna

Domowy
Kościół

Odnowa
w Duchu św.

Nadzwyczajni
Szafarze

Grupa
charytatywna

Schola


Akcja
Katolicka

Głos
Maryi

Legion
Maryi

Franciszkanski
zakon

Żywy
Różaniec

Caritas


Chór
parafialny

Ewangelizacja
Niesłyszących

TPWSD


ADŚ


Spotkania
biblijne