Duszpasterska Rada Parafialna
  • Opiekun:
    • ks. Rafał Kozłowski
  • Spotkania:
    • niedziela, godz. 10.30
  • Czym się zajmują?
    • Duszpasterska Rada Parafialna jest kanonicznym organem doradczym księdza proboszcza. Głównym zadaniem członków rady jest analizowanie dotychczasowych działań duszpasterskich i ich inicjowanie w przyszłości. W naszej parafii Duszpasterska Rada zainicjowała m. in. parafialny festyn odpustowy i istnienie czasopisma parafialnego. Jej członkowie współuczestniczą również w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw budowlano-remontowych, gospodarczych i liturgicznych.