Akcja Katolicka
  • Opiekun:
    • ks. Sebastian Makuch
  • Spotkania:
    • I środa miesiąca, po Mszy św. wieczornej
  • Czym się zajmują?
    • W działalności Akcji Katolickiej można wyróżnić dwa nurty: formacyjny i organizacyjny, bowiem podstawowym zadaniem grupy jest ewangelizacja członków i sympatyków, ich rozwój kulturalny i doktrynalny, ale i zachęcanie do zajmowania stanowiska w sprawach publicznych, do aktywności w życiu kościelnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. W sferze organizacyjnej natomiast Akcja Katolicka podejmuje szereg działań na rzecz parafii i lokalnego środowiska, takich jak: zbiórki pieniędzy na cele parafialne, organizacja pielgrzymek, sprzedaż flag i emblematów religijnych, jak również pomoc Parafialnemu Oddziałowi CARITAS. Organizowane są także wyjazdy na diecezjalne i ogólnopolskie dni skupienia Akcji Katolickiej.