Apostolstwo Dobrej Śmierci
  • Opiekun:
    • ks. Krzysztof Wereski
  • Spotkania:
    • pierwsza sobota miesiąca, Msza św. o godz. 7.00
  • Czym się zajmują?
    • Apostolstwo Dobrej Śmierci to wspólnota modlitewna, której zadaniem jest przypominanie wiernym o konieczności dobrego przygotowania do ostatecznego spotkania z Bogiem. Przez modlitwę i ofiarę wyjednują u Boga dla wszystkich katolików, ale i niewierzących łaskę dobrej śmierci, przebytej w stanie łaski uświęcającej. Sami także starają się w każdej chwili wystrzegać grzechu, wzrastając jednocześnie w dobru, by zawsze być przygotowanym na śmierć.